lean materiały szkolenia

Rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w modelach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym zupełnie niepotrzebnych. lean płyty Priorytetowym zadaniem lean managment jest więc zminimalizowanie marnowania zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i wykorzystywanych półproduktów. Wykorzystanie form działania lean management stwarza szansę zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w firmie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące techniki z obszaru lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania oceny, które czynności są niepotrzebne dla firmy.