Zadowolony etatowiec wykonuje zadania bardziej produktywnie . To oczywistość, jednak klimatu który widać w firmie nie wolno pomijać. Jeśli jest zły, wzrasta rotacja, podwładni nie realizują zadań , a deficyt chęci poświęcenia się w zadania powoduje straty