Większa część z nas kojarzy branżę hotelową z różnorodnymi obiektami, które oferują schronienie. Trzeba jednak nie zapominać, że między banalnym hotelem a pensjonatem istnieją istotne różnice. Nie wolno też pomylić schronienia turystycznego z domem wycieczkowym czy też