Synonimem komfortu są dla większości hotele oferujące pakiet usług na bardzo wysokim poziomie. Zbytek są jednakże coraz mniej ostentacyjne. Ekskluzywność danego hotelu można przedstawić w sposób wysmakowany, choć dla ludzi spoza elitarnego kręgu dyskretny. Hotel luksusowy powinien