Rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w modelach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym